Voorsitter

Baie Welkom by die eerste brief van die Voorsitter, 2012

Die Groter Johannesburgse Sakekamer het ten doel om deur doeltreffende en gefokusde dienslewering die sakebelange van ons lede te bevorder. Ten einde dit te bereik, is ons aktief in die sake-omgewing en verskaf ons lede van diens, raad en inligting. As die Groter Johannesburgse Sakekamer bevorder ons ook as gemeenskaplike mondstuk lede se belange in besluitnemingsforums.

Aanvanklik bekend as die Johannesburgse Afrikaanse Sakekamer wat in Maart 1945 gestig is, het dit sedert sy totstandkoming 'n leidende rol, nie net in Johannesburg nie, maar ook op nasionale vlak, in al die vertakkings van die handels-, nywerheids-, mynbou- en finansiële bedryf gespeel.
Veranderde omstandighede, soos die koms van 'n Megastad en die feit dat die Sakekamer in 'n groot mate gebiede wat sorteer onder die noordelike, westelike, suidelike en oostelike sub-strukture bedien, het die naamsverandering genoodsaak.

Die Sakekamer is steeds geaffilieer by die Afrikaanse Handelsinstituut en vorm deel van die Gautengstreek.
Ons poog om ’n markgerigte ekonomiese stelsel en entrepreneurskap te bevorder, om ’n positiewe en pro-aktiewe invloed op die sake-omgewing uit te oefen deur verteenwoordiging op openbare liggame, komitees, kommissies op plaaslike, sowel as nasionale vlak en om die nodige kontakte op te bou met owerhede (plaaslik direk sowel as nasionaal via die AHI) sodat lede op versoek in verbinding gestel kan word met die regte persoon.

Ons skakel ook met ander belangegroepe in belang van ons lede en ter bevordering van die sake-omgewing poog ons om gesamentlike projekte te onderneem en sal ook geleenthede skep waartydens lede hul kontakte met ander lede en nie-lede kan uitbou.

Ons stel dit ook ten doel om die deelname aan en betrokkenheid by die aktiwiteite van die Sakekamer te bevorder en kommunikasie met ons lede uit te bou. Daarmee saam verskaf ons advies en inligting oor aangeleenthede wat die sakelewe raak deur middel van sakekamerlede met spesifieke kundighede. Hierdeur verseker ons dat die aard en karakter van die Sakekamer in die sakesektor uitgebou word.

Die Sakekamer word deur ‘n ervare bestuurspan gelei en verdeling in spesifieke werksgroepe en komitees versterk die verspreiding van kundigheid onder ons lede.

Kontak ons gerus indien U enige vrae of voorstelle het.

Groete
Andries

Nuutste Kommentaar

No comments available.

Nuwe gebruikers

  • andriesbrink
  • admin

Meningsopname

Kan ons Johannesburg baat vind deur e-tol
Is julle laf
100%
Ons het al klaar
0%
Begrawe dit
0%
Total votes: 1