Voordele van Lidmaatskap

Die volgende is ’n paar van die belangrikste voordele om lid te wees:
• Die Sakekamer kan kollektief namens sy lede beding.
• Besigheidsbande word binne die Sakekamer verband gesmee en uitgebou.
• Lede kry direkte en indirekte inspraak in plaaslike aangeleenthede soos belasting, opleiding, stadsbeplanning, krag- en watervoorsiening, winkelure, lisensies, vervoer, publisiteit, ens deur middel van verteenwoordiging op die Johannesburg Business Forum
• Lede kry deur middel van die Sakekamer verteenwoordiging op plaaslike liggame.
• Gemeenskaplike probleme word bespreek en eenvormige optrede word bepaal. (Probleme van ’n nasionale aard word na die AHI verwys).
• Lede kry outomaties ’n skakel met die AHI.
• Word ingelig oor die beslissings en beleid van die owerheid, beheerliggame en rade en sorg vir die benoeming op rade en ander plaaslike owerheidsinstellings.
• Lewer resultate deur gesamentlike optrede van lede en dien en bevorder die belange van die gemeenskap as geheel.
• Het gereelde kontak met skole, universiteite en verwante instellings.
• Kry geleentheid om mekaar beter te leer ken en sosiaal te verkeer.
• Skep ken mekaar- en ander geleenthede vir sosiale-en sake kontak tussen lede.
• Kom in aanmerking vir ledevoordeelskemas wat van tyd tot tyd beding word.
• Nuwe lede word gratis deur e-pos bekendgestel.
• Lede het toegang tot Groter Johannesburg Sakekamerwebblad.
• Die jaarlikse ledegeld vir lidmaatskap is van belasting aftrekbaar.

Nuutste Kommentaar

No comments available.

Nuwe gebruikers

  • andriesbrink
  • admin

Meningsopname

Kan ons Johannesburg baat vind deur e-tol
Is julle laf
100%
Ons het al klaar
0%
Begrawe dit
0%
Total votes: 1