Doelstellings

• Bevorder ’n markgerigte ekonomiese stelsel en entrepreneurskap.
• Oefen ‘n positiewe en pro-aktiewe invloed uit op die sake-omgewing deur verteenwoordiging op openbare liggame, komitees en kommissies op plaaslike, sowel as nasionale vlak.
• Bou die nodige kontakte op met owerhede (plaaslik, sowel as nasionaal via die AHI en ander liggame) sodat lede op versoek in verbinding gestel kan word met die regte person/ afdeling/ departement.
• Skakel met ander belangegroepe om in belang van ons lede en ter bevordering van die sake-omgewing gesamentlike projekte te onderneem.
• Skep netwerkgeleenthede waartydens lede hul kontakte kan uitbou met lede sowel as nie-lede.
• Bou die deelname aan en betrokkenheid van ons lede by die aktiwiteite van die Sakekamer uit.
• Verskaf advies en inligting oor aangeleenthede wat die sakelewe raak deur middel van sakekamerlede met spesifieke kundighede.
• Bou die aard en karakter van die Sakekamer in die sakesektor uit.

Nuutste Kommentaar

No comments available.

Nuwe gebruikers

  • andriesbrink
  • admin

Meningsopname

Kan ons Johannesburg baat vind deur e-tol
Is julle laf
100%
Ons het al klaar
0%
Begrawe dit
0%
Total votes: 1